Follow

Just got the 2021 Pride Edition Apple Watch band 😍🏳️‍🌈⌚️

@mike @joacim åh vad trevligt. Jag har ett liggandes i varukorgen men har inte vågat klicka hem det ännu.

@kottkrig @joacim Do it! Inte helt nöjd med passformen jag fick rekommenderad dock, lite lösare än jag är van vid. Inte så att det glider runt, men aningen löst.

@mike @joacim ja jag hade samma problem med min första sportloop och lyckades skicka tillbaka den och få den utbytt mot en tightare.

Sign in to participate in the conversation
Jergefelt.se

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!